BlueBerry Hill 62

Planten informatie

blumet

Veredeling van de blauwe bessen:

  • Door veredeling werden      blauwbessenrassen ontwikkeld voor de commerciële teelt.
  • Met succes: vandaag is de      blauwe bes de belangrijkste kleinfruitsoort van Noord-Amerika.
  • Rond 1920 gebeurden de eerste aanplantingen in Europa, aanvankelijk met weinig resultaat.
  • Pas van 1950 kwam de      doorbraak en kon de blauwe (bos)bes ook op het oude continent aan haar      succes verhaal beginnen.
  • In Europa streeft men naar      vervroeging in plastiekkappen en men zoekt rassen met dikke bessen die een      lage koudebehoefte hebben voor de forcerie.
  • Voor verlating zoekt men zo      laat mogelijke blauwbessenrassen, die het oogstseizoen kunnen verlengen      tot einde september.
  • Men streeft naar zo dik      mogelijke blauwe bessen, wat soms ten nadele is van de smaak.